Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

Η Προστακτική στην αρχαία ελληνική γλώσσα
 Στην ιστολεδίδα του Ελληνικού Πολιτισμού θα βρείτε ασκήσεις αυτοαξιολόγησης: 

Στην Ενεργητική φωνή:
Στη Μέση Φωνή:
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 
  • Οι καταλήξεις του γ΄πληθυντικού προσώπου σε -ετωσαν / -σάτωσαν είναι μεταγενέστερες, απαντούν από το Θουκυδίδη με μετά και είναι λιγότερο εύχρηστες σε σχέση με τις καταλήξεις -οντων / -σάντων.
  • Η προστακτική του ρήματος εἰμί σχηματίζεται με τις ίδιες καταλήξεις που συναντώνται στην ενεργητική φωνή των βαρύτονων ρημάτων , εκτός από το β΄ενικό πρόσωπο, όπου εμφανίζεται η παλαιότατη κατάληξη -θι.
  • Η προστακτική ενεστώτα στη μέση φωνή σχηματίζεται από το θέμα με την προσθήκη των συνδετικών φωνηέντων και των καταλήξεων -σο, -σθω, -σθε, -σθων/ -σθωσαν: 
φαίν-ε-σο > φαίνεο > φαίνου  
φαιν-έ-σθω
φαίν-ε-σθε
φαιν-έ-σθων /φαιν-έ-σθωσαν (κατ'αναλογία προς τον αντίστοιχο τύπο της ενεργητικής φωνής) 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου